September 7, 2022

Trends – Duurzame wijken van de toekomst in Vilvoorde

(Trends, www.trends.knack.be, 07/09/2022) "Van Heers pleit voor een integrale benadering van duurzaamheid. “Nu ligt de focus heel erg op energie”, zegt ze. “Maar dat is slechts één aspect van duurzaamheid. Als in een energieneutrale wijk niet of nauwelijks rekening wordt gehouden met andere thema’s, zoals water, mobiliteit, afvalbeheer, biodiversiteit, materiaalgebruik enzovoort, dan is dat in onze visie geen duurzaam project.”