June 9, 2023

Vlaanderen Circulair – CESGO!

SuReal heeft samen met haar partners Embuild Vlaanderen, de Universiteit van Hasselt en een stuurgroep gedurende twee jaar een traject doorlopen om in het kader van de Gerichte call circulaire bouweconomie van Vlaanderen Circulair het speelveld voor CESCo’s voor te bereiden. Een CESCo of Circular Economy Service Company is een partij die materialen of producten aanbiedt als dienst tegen een periodieke vergoeding. Het resultaat van het traject is een toolbox met informatie en handvaten die in de eerste plaats bedoeld is voor fabrikanten van bouwmaterialen en bouwheren.

 

Download het volledige document hier.

 

 

Download de executive summary hierIn de executive summary komen de bevindingen van alle onderdelen samen en worden ze vertaald naar beleidsaanbevelingen.

 

 

Download individuele werkpakketten hieronder. Elk werkpakket is een op zichzelf staand geheel dat apart gelezen kan worden en een antwoord geeft op bepaalde onderzoekvragen. Hieronder wordt een overzicht gegeven.

 

 

 

Inleiding: waarom CESCO's?

Het inleidend onderdeel kadert as-a-service businessmodellen in de uitdaging om de bouwsector te verduurzamen.

 

Download de inleiding

 

 

Werkpakket 1: Informatie verzamelen door interviews en literatuurstudie

Het onderdeel ‘informatie verzamelen door interviews en literatuurstudie’ start met de definitie van ‘CESCo’. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de ervaringen van de stuurgroepleden met as-a-Service businessmodellen, hergebruik en/of demonteerbaarheid. Het resultaat is een overzicht van negen struikelblokken voor de uitrol van CESCo’s en mogelijk acties om die op te lossen.

 

Download werkpakket 1.

 

 

Werkpakket 2: Analyse marktsegmenten

Het onderdeel ‘analyse marktsegmenten’ geeft inzicht in welke producten en marktsegmenten interessant zijn voor CESCo's. Het resultaat is een checklist om te bepalen of een specifiek product interessant is om as-a-Service aan te bieden. De link met het project ‘C-MAF’ wordt gemaakt om te duiden welke andere businessmodellen er bestaan voor producten die minder geschikt zijn om as-a-Service aan te bieden.

 

Download werkpakket 2.

 

 

Werkpakket 3 en 5: Milieutechnische en economische analyse van casestudies

Het onderdeel ‘casestudies’ onderzoekt een demonteerbare binnenwand van JUUNOO en een klimaatplafond van Interalu als potentiële producten om as-a-Service aan te bieden. Dit wordt gedaan aan de hand van een milieutechnische analyse en een financiële analyse.  Daarnaast geeft het onderdeel een overzicht van alternatieve businessmodellen voor deze producten die bijdragen aan de circulair economie. De analyses resulteren in een verkennend onderzoek van twee belangrijke te nemen stappen alvorens de producten in lijn met het ‘as-a-Service aangeboden kunnen worden: meer inzicht in de restwaarde van bouwelementen en een verplichting vanuit het beleid.

 

Download werkpakket 3 en 5.

 

 

Extra casestudy: Water-as-a-Service

De ‘extra casestudy: WASCo’ is dezelfde analyse voor het aanbieden van Water-as-a-Service. Het resultaat is een overzicht van gelijkenissen en verschillen tussen het uitrollen van een CESCo en een WASCo en de ondersteuning die daarvoor nodig is.

 

Download de extra casestudy.

 

 

Literatuurstudies circulair bouwen & circulariteit kwantificeren.

Het uitrollen van CESCo’s is één actie in de weg naar ‘circulair bouwen’. In zo goed als elk gesprek in het kader van dit project kwam daarom de vraag ‘wat is circulair bouwen?’ terug. De onderdelen ‘Literatuurstudie Circulair Bouwen’ en ‘Literatuurstudie Circulariteit kwantificeren’ gaat daarom aan de hand van casestudies op zoek naar een definitie en een manier om te meten hoe circulair een gebouw is.   

 

Download de literatuurstudies circulair bouwen en circulariteit kwantificeren.

 

 

Werkpakket 4: Juridische Analyse

Het onderdeel ‘juridische analyse’ gaat in op de juridische uitdagingen van een CESCo.

 

Download werkpakket 4.